Meta sin forretningsmodell i fare etter gigantbot fra det irske datatilsynet

Det nye året har startet med enda et GDPR-overtredelsesgebyr for Facebook og Instagrams ulovlig behandling av personopplysninger. I tillegg har en pågående konflikt mellom Data Protection Commission (DPC) og European Data Protection Board (EDPB) eskalert, som følge av at DPC varsler søksmål mot EDPB.

Publisert: 23. januar 2023

390 millioner euro i GDPR-overtredelsesgebyr til Meta

Det irske datatilsynet, DPC, har i sitt vedtak mot Meta stadfestet at Facebook og Instagrams bruk av målrettet reklame er ulovlig. Meta har forsøkt å omgå samtykkekravet i GDPR ved å innta samtykkebestemmelser i Instagram og Facebook sine brukervilkår. Avgjørelsen innebærer at Meta må innhente samtykke fra brukerne gjennom opt-in-mekanismer om bruk av målrettet reklame skal være lovlig. Samtidig betyr det at Facebook fortsatt må tilby sine tjenester til brukerne selv om de velger å ikke gi sitt samtykke.

Med det nyeste overtredelsesgebyret har Meta fått bøter som tilsvarer rundt EUR 1, 300 millioner på grunn av brudd på GDPR. Gebyrets størrelse er nok ikke Metas største problem. Avgjørelsen kan få imidlertid få enorme konsekvenser for Meta sin forretningsmodell. Dersom Meta ikke kan finansiere de populære SoMe-plattformene gjennom spesialtilpasset reklameinnhold rettet mot brukerne, står forretningsmodellen i fare for å kollapse. Det er for øvrig også ventet et tilsvarende vedtak på Metas tredje plattform, Whatsapp.

DPC varsler søksmål mot EDPB

I tiden opp mot DPC sin avgjørelse har det vært store friksjoner mellom DPC og EDPB. DPC mente i utgangspunktet at Facebook og Instagram sine brukervilkår var tilstrekkelig som behandlingsgrunnlag. DPC ble møtt med sterk motstand fra andre nasjonale personvernstilsynsmyndigheter. DPC snudde etter konsultasjoner med EDPB, men uenighetene har fortsatt. DPC ønsket at overtredelsesgebyrets størrelse skulle angis til 10 % av det som ble det endelige bøtenivået.

I tillegg til nærmest å overstyre DPC i denne konkrete avgjørelsen, har EDBP nylig bedt DPC å undersøke Meta sin praksis når det gjelder behandling av særlige kategorier av personopplysninger på SoMe-plattformene. Det har fått DPC til å se rødt. DPC er av den oppfatning at EDPB ikke har en myndighet til å gi DPC det som DPC oppfatter som et pålegg om slike undersøkelser og har nå varslet et mulig søksmål mot EDPB. Dette blir i så fall en  ny type søksmål innenfor personvernretten som det skal bli interessant å følge.

Artikkelen er skrevet av Jostein Ramse og Camilla Gjersem.

Lignende saker

Flere nyheter