Midlertidig ansatt, bemanningsbyrå, gigjobber og selvstendig oppdragstakere

Publisert: 17. november 2020

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser at omfanget av atypiske tilknytningsformer i arbeidslivet gjennom for eksempel midlertidige stillinger, bruk av bemanningsbyråer eller selvstendige oppdragstakere ikke øker. Rapporten tyder på at det er en fallende andel selvstendige oppdragstakere, mens andelen som er ansatt hos bemanningsbyrå har økt omtrent tilsvarende. Konsekvensen av dette er at flere har et fast ansettelsesforhold, noe som har vært et uttalt politisk mål.

Rapporten viser videre at antallet midlertidig ansatte har vært stabil fra 1995 til 2018. Bransjene med mest midlertidighet er overnatting og servering, undervisning og helse- og sosialtjenester. Rapporten viser imidlertid at andelen midlertidige ansatte innen helse- og sosialtjenester har hatt et betydelig fall. Rapporten konkluderer også med at midlertidige stillinger for mange fungerer som et springbrett i over til faste ansettelse. I rapporten fant ISF at mellom 40 og 50 prosent av de fast ansatte går over i en fast stilling året etter.

Det er interessant at til tross for at det innføres tjenester med såkalt «plattformøkonomi» og «gigjobber» slik som Foodora har antallet selvstendige oppdragstakere ikke økt. Dette kan skyldes at enkelte selskap i Norge som tilbyr tjenester gjennom disse typene plattformer har organisert arbeidet med faste ansatte i stedet for bruk av selvstendige oppdragstakere.

Hele rapporten finnes her!

Lignende saker

Flere nyheter