NHO fikk ikke gehør i Arbeidsretten i kampen om ansiennitetsprinsippet

Publisert: 28. september 2018

Da Arbeidsretten avsa kjennelse i saken den 6. september, ble det klart at NHO ikke fikk medhold i sin avvisningspåstand. NHO anførte at Arbeidsretten ikke hadde kompetanse til å behandle en sak om tolkning av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 fordi det måtte oppstilles et vilkår om lokal uenighet for å kunne ta saken under behandling. Et slikt vilkår fant Arbeidsretten ikke grunnlag for å oppstille.

Dette innebærer at Arbeidsretten i nær fremtid skal behandle sak om forståelsen av ansiennitetsprinsippet. Dette vil kunne få betydning for Skanska-saken, som er sluppet inn for Høyesterett, men er stanset i påvente av Arbeidsrettens avgjørelse.

Skanska-saken gjelder oppsigelse av 6 anleggsarbeidere i Skanska som ble kjent ugyldige i lagmannsretten fordi lagmannsretten kom til at tingretten hadde anvendt ansiennitetsprinsippet feil. Lagmannsretten fant at ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen betyr at bedrifter som hovedregel skal følge ansiennitetsprinsippet ved innskrenkninger, og at det kun kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn.

Lignende saker

Flere nyheter