Ny dom om virksomhetsoverdragelse fra EU domstolen

Publisert: 28. april 2017

Ny dom om virksomhetsoverdragelse fra EU domstolen fastslår at arbeidstakere har rett til å regne inn all ansiennitet fra sin tidligere arbeids­giver når oppsigelsestidens lengde skal fastslås ved senere nedbemanning hos ny arbeidsgiver.

Saken om ansiennitet ble flagget opp i Sverige ved at ISS Facility Services og fagforeningen Unionen møttes i Arbeidsdomstolen for å avgjøre hvordan overtakelsesdirektivet skulle tolkes. Overdragelsesdirektivet gir medlemslandene mulighet til å tidsavgrense arbeidstakernes rettigheter ned til, men ikke mindre enn ett år, inn i det nye arbeidsforholdet.

ISS hevdet at når en virksomhet overtar ansatte i en virksomhetsoverdragelse, kan de ansatte bare påberope seg overdragelsesreglene i ett år. Deretter vil de ervervede ansatte bare ha ansiennitet hos sin nye arbeidsgiver og dermed potensielt kortere oppsigelsestid. ISS fikk ikke medhold i dette.

KAN PÅVIRKE NORGE

Det er foreløpig usikkert om dommen får innvirkning i Norge, fordi opparbeidede rettigheter ved virksomhetsoverdragelse ikke har noen spesifikk tidsavgrensning i arbeidsmiljølovens kapittel 16, men den kan likevel få innvirkning ved overtakelse på tvers av landegrensen.

Lignende saker

Flere nyheter