Ny lov om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021

Publisert: 27. januar 2021

Den 1. januar 2021 trådte ny lov om forretningshemmeligheter i kraft. Loven samler alle regler om forretningshemmeligheter i én lov, og erstatter dagens regulering i markedsføringsloven og straffeloven.

Loven inneholder først og fremst organisatoriske og språklige oppdateringer, men også enkelte endringer i forhold til dagens regulering. Blant annet har inneholder den utvidede virkemidler og klarere regulering av tiltak og sanksjoner mot inngrep i forretningshemmeligheter. Det må antas at dette vil gjøre det lettere for innehavere av forretningshemmeligheter å forsvare seg mot inngrep i disse.

Loven inneholder også en definisjon av begrepet «forretningshemmeligheter». Begrepet omfatter opplysninger som ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig, som har kommersiell verdi fordi de er hemmelige og som innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige.

Bedriftseiere legge til rette for beskyttelse av sine forretningshemmeligheter ved å sørge for at siste punkt av definisjonen er oppfylt, nemlig å iverksette rimelige tiltak for å holde dem hemmelige. Dette kan for eksempel være å opprette rutiner for når og til hvem tilgang til forretningshemmeligheter skal gis, å sørge for at alle som har tilgang til forretningshemmeligheter har underskrevet en arbeidsavtale eller taushetserklæring, eller å etablere fysisk tilgangskontroll i form av passord på PC, tilgangsstyring i dataprogrammer og låste dokumentskap.

Den nye loven har blitt omtalt i detalj i en av våre tidligere artikler, som kan finnes her.

Lignende saker

Flere nyheter