Nye regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Publisert: 4. september 2018

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for fast og midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Reglene trer i kraft 1. januar 2019.

Kort oppsummert innebærer de viktigste endringene følgende:

  • Presisering av hva som er fast ansettelse – § 14-9 (1)
  • Regulering av arbeidstid – § 14-6 (1) bokstav j
  • Bare bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft – § 14-12 (2)Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal det nå fremgå av arbeidsavtalen når arbeidet skal utføres, eller så skal dette skal være mulig å beregne.
  • Adgangen til å inngå avtale om tidsbegrenset innleie etter avtale med de tillitsvalgte uavhengig av om reglene for midlertidig ansettelse er oppfylt eller ei, blir også begrenset. De nye reglene medfører at kun virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (det vil si fagforening med minst 10 000 medlemmer) kan inngå avtale om slik tidsbegrenset innleie.
  • Lovendringen innebærer at begrepet «fast ansettelse» nå defineres i loven, for å forhindre arbeidsavtaler som mangler forutsigbarhet for arbeid for den ansatte. Regelen gjelder for alle arbeidstakere, uavhengig av bransje. Den vil imidlertid ha størst betydning for ansatte i bemanningsbyråer, hvor «nulltimerskontrakter» har vært utbredt.

Lignende saker

Flere nyheter