Nye regler om innsyn i arbeidstakers epost og om sletting ved arbeidsforholdets slutt

Publisert: 4. september 2018

Med virkning fra 15. juni 2018 har vi fått en ny forskrift om arbeidsgiveres innsyn i epostkasser og annet digitalt lagret materiale.

Forskriften viderefører tidligere ordning som gir arbeidsgiver rett til innsyn, forutsatt at det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers drift eller ved mistanke om grove brudd på arbeidstakers plikter. Reglene om dette er de samme som tidligere.

Forskriften strammer imidlertid inn arbeidsgivers plikter når et arbeidsforhold avsluttes. Arbeidsgiver skal nå avslutte epostkassen samtidig med opphøret, dvs. umiddelbart. Eposter som er personlige eller ikke er virksomhetsrelatert skal slettes innen rimelig tid.

Det er å anbefale for alle arbeidsgivere å implementere gode rutiner ved avslutning av arbeidsforhold, som også ivaretar dette.

Lignende saker

Flere nyheter