Nytt festskrift for bygg- og entrepriserett!

Publisert: 28. april 2021

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir nå et festskrift med juridiske artikler.

Boken utgis av Gyldendal Akademisk og de ulike artiklene i festskriftet omhandler utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med disse juridiske fagfeltene.

Føyen Torkildsen bidrar med en artikkel om menneskerettighetskrav i offentlige bygge -og anleggsanskaffelser og oppfølging av slike krav, skrevet av advokat Ragnhild Lunner, som jobber i vår entrepriseavdeling.

Redaktørene er Lasse Simonsen, Jan Einar Barbo og Herman Bruserud.

I boken kan du også lese om:

  • samspillskontrakter
  • digitaliseringens betydning for rådgiver- og entreprisekontrakter
  • ansvaret for tilstrekkelig byggetid
  • totalentreprenørens risiko for grunnforhold
  • hvem som egentlig eier slakken
  • plunder og heft
  • sluttoppgjør i entreprise og riggregulering – tolkning av standardiserte riggformler
  • delikt og alminnelige erstatningsregler
  • totalentreprenørens erstatningskrav mot byggherrens rådgiver etter overføring av risiko for byggherrens prosjektering
  • danske standardvilkår

Les mer om boken på Gyldendals nettsider.

Formålet til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett er å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal bygge- og entrepriserett og dermed sammenhengende rettsspørsmål. Foreningen arrangerer jevnlig møter og seminarer.

Lignende saker

Flere nyheter