Økende konfliktnivå i arbeidsrettssaker

Publisert: 31. mai 2017

Aldri har det vært så mange rettslige konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere som nå. I følge domstoladministrasjonens statistikk kom det I løpet av 2016 inn 1389 arbeidsrettssaker til tingrettsdomstoler rundt om i landet.

I løpet av de fem siste årene har antallet arbeidsrettssaker steget med 52 prosent. Spesielt er økningen stor på Vestlandet. I Stavanger tingrett er antallet saker firedoblet siden 2012. Økningen henger trolig sammen med nedgangen i offshoremarkedet, hvor det er gjennomført en rekke nedbemanninger de senere årene. Økningen fører til store utfordringer i berammelsen av saker, og urimelig lang ventetid før saken behandles.

Lignende saker

Flere nyheter