Oppsigelse av ansatt som ikke presterte ble kjent ugyldig

Publisert: 30. november 2017

En møtebooker ble av arbeidsgiveren sagt opp som følge av påståtte manglende prestasjoner. Arbeidet som møtebooker besto i å finne fram til, ta kontakt med og avtale møter med potensielle kunder av selskapet. Etter en omorganisering i selskapet ble det avholdt en oppfølgingssamtale hvor arbeidstakeren ble orientert om at arbeidstakeren lå betydelig under bedriftens standarder for aktivitet. Han ble få dager senere innkalt til drøftelsesmøte og mottok oppsigelse.

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at oppsigelsen var ugyldig. At manglende arbeidsprestasjoner kan gi grunnlag for oppsigelse, er på det rene og innlysende. Det kreves imidlertid at prestasjonen ligger markert under hva som kan forventes. Et minimumskrav vil også være at arbeidsgiverens krav er kommunisert på en klar og tydelig måte, slik at arbeidstakeren må forstå at den manglende arbeidsprestasjonen kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. I tillegg må arbeidstakeren være gitt en tilstrekkelig mulighet til å nå kravene. I dette tilfellet hadde arbeidstakeren ikke på noe tidspunkt forut for oppsigelsesprosessen blitt orientert om manglende prestasjoner eller fått anledning til å forbedre seg. Han hadde heller ikke på tilstrekkelig klar og tydelig måte fått kommunisert hvilke krav som ble stilt til ham mht. måloppnåelse

Avgjørelsen er helt i tråd med gjeldende rett. Vi på arbeidslivsavdelingen støter ofte på arbeidsgivere i samme situasjon og som ønsker å gå til oppsigelse. Vi råder alltid våre klienter til å gjennomføre en forbedringsplan som vil fungere som et utmerket verktøy/dokumentasjon i en eventuell oppsigelsesprosess.  Vi har lang og god erfaring på å utarbeide slike forbedringsplaner som tilfredsstiller den enkelte arbeidsgivers behov.

Lignende saker

Flere nyheter