Punktum i Stendi-saken

Publisert: 30. november 2021

Den 14. januar 2019 gikk 37 oppdragstakere som leverte omsorgstjenester til sak mot oppdragsgiveren, Stendi. Oppdragstakernes krav var at de i realiteten var faste ansatte og dermed skulle være omfattet av arbeidsmiljøloven. Det innebærer blant annet at de skulle fått overtidstillegg, feriepenger og pensjon.

Saken har gått sin gang i tingretten og lagmannsretten. I dommen fra lagmannsretten som ble avsagt 29. juni i år ble resultatet tilnærmet full seier for oppdragstakerne som blant annet vant frem med at de var faste ansatte og at de derfor hadde et betydelig lønnskrav mot Stendi. Samlet ble Stendi dømt til å betale omsorgsarbeiderne 24,1 millioner kroner, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De ble også tilkjent sakskostnader på tilsammen 17,5 millioner kroner.

Stendi anket lagmannsretten dom til Høyesterett. Høyesterett besluttet før helgen at saken nektes fremmet. Det betyr at resultatet fra lagmannsretten blir stående.

Denne saken er en påminnelse om at å velge feil tilknytningsform kan få store konsekvenser for virksomheter.

Lignende saker

Flere nyheter