Samarbeidspartner og juridisk leverandør

Publisert: 31. mai 2017

Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) og Føyen Torkildsen har funnet sammen til et spennende og viktig samarbeid.

Den Norske Opera & Ballett er å regne som en mellomstor bedrift i norsk målestokk og må oppfylle mange kriterier. DNO&B har ikke jurister som ansatte og skaffer slik kompetanse fra andre kanaler. De inviterte derfor til en offentlig anbudskonkurranse.

– At valget falt på oss, er vi svært stolte av og nå gleder vi oss til samarbeidet. I tillegg til bistå med vår juridiske spisskompetanse særskilt innen arbeidsrett og kontraktsrett, mener vi at vi kan bidra til å gi Den Norske Opera & Ballett mer av den publisiteten den fortjener, sier advokat Marianne Klausen i Føyen Torkildsen.

Leder for sponsorarbeidet i DNO&B, Sigrid Tofte Røiri sier at avtalen også er middel for gjensidig merkevarebygging. – Den verdien som ligger i gode to-veis assosiasjoner er viktig, sier hun.

På rekordtid har Operabygget blitt en verdenskjent attraksjon – og turistmagnet. Snart er det nye Munchmuseet på plass som nærmeste nabo. To institusjoner som både er viktige for Oslo og Norge.

I løpet av et år har DNO&B 50 flere forestillinger enn for 5 år siden. Dermed er tilbudet i større grad tilpasset etterspørselen, og det er ikke lenger like vanskelig å få kjøpt billetter.

– Ansatte, kunder og samarbeidspartnere til Føyen Torkildsen utgjør grupper med et stort potensial. Men vi vil gjerne også spesielt nå flere små og mellomstore bedrifter og bygge opp samarbeide til gjensidig glede, og som kan øke bruken og entusiasmen sier Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør i DNO&B.

Det siste er Føyen Torkildsen mer enn gjerne med på og formidler. Oppfordringen til hele vårt nettverk er derfor; Bruk Den Norske Opera og Ballett mer!

Lignende saker

Flere nyheter