Standardavtale for co-working lanseres snart

Publisert: 22. november 2018

Med jevne mellomrom revideres og oppdateres standardkontraktene basert på utvikling i markedspraksis, rettspraksis og innspill fra brukerne av kontraktene. Revisjonsarbeidet for 2018 er snart avsluttet og nye og oppdatert standardavtaler ventes lansert i januar 2019.

I tillegg til å revidere kontraktene, ser vi også på behovet for nye standarder.

Anette Thunes og Ottar F. Egset fra Føyen Torkildsen og Camilla Hammer Solheim og Stig L. Bech fra Bahr bistår organisasjonene i arbeidet med utarbeidelse av leiestandardene.

Les deres artikkel i Estate Nyheter om temaet!

Lignende saker

Flere nyheter