Statlig kompensasjonsordning og støtte fra utleiere

Publisert: 8. oktober 2020

Regjeringen la mandag 21. september frem forslag om en egen kompensasjonsordning for reiselivet som skal gjelde ut 2020. Den gamle kompensasjonsordningen som gjaldt alle bransjer er opphørt, men man kan søke om støtte etter den gamle ordningen frem til 31. oktober.
Ordningen opphørte 1. september. Det er fortsatt mulig å søke om støtte for juni, juli og august, men søknadsfristen utløper 31. oktober.

Husleie anses som uunngåelige faste kostnader som inngår i grunnlaget for støtte under den midlertidige statlige kompensasjonsordningen. Dersom utleier har gitt leierabatt for perioden ordningen gjaldt, skal rabatten trekkes fra i grunnlaget for kontantstøtten leietakere kan få fra staten. Leierabatter som gis for måneder etter ordningens opphør 1. september, medfører ikke at støtten fra staten blir mindre.

Mange utleiere har ventet med å gi leierabatter til kompensasjonsordningens opphør, for å legge til rette for at leietakers totale støtte blir størst mulig og med det legge til rette for at leietaker kan komme over kneika og drive videre til samfunnets felles beste. Dersom utleier nå ønsker å gi leierabatter, er det viktig å være klar over at Regjeringen har foreslått en  kompensasjonsordning for reiselivet som skal gjelde fra 1. september.

Regjeringen la mandag 21. september frem nye forslag til hjelpetiltak for næringer som er akutt rammet av myndighetenes koronatiltak. Reiselivet er blant næringene som er hardest rammet av smitteverntiltak og reiserestriksjonene.

Ett av tiltakene er en egen kompensasjonsordning for reiselivet. Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige kostnader. Det er foreløpig ikke gitt forskrifter om den nye ordningen, men det er opplyst at kompensasjonsordningen for reiselivet vil bygge på regelverk fra den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020. Det må således påregnes at den kommende forskriften vil fastsette at husleie er å anse som uunngåelige faste kostnader og at leierabatter skal trekkes fra i grunnlaget for kontantstøtte leietakere kan få fra staten. Dette gjelder rabatter som gis til reiselivsleietaker for perioden 1. september til 31. desember 2020.

Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen. Det er således en rekke leietakere som fortsatt har mulighet til å søke om støtte.

Ordningen vil være aktuell for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. Det er ikke avklart ennå, men man må nok påregne at det vil bli krav om minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet.

Støtten vil bli utbetalt som en engangsutbetaling samlet, i starten av 2021.

Det arbeides i disse dager med avklaring av ordningens videre detaljer. Ordningen må fastsettes innenfor EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av ESA (EFTAs overvåkingsorgan).

Lignende saker

Flere nyheter