Status på den nye e-Privacy forordningen

Publisert: 31. mars 2022

Ifølge den uoffisielle ryktebørsen kan vi kanskje forvente vedtakelse av den nye ePrivacy-forordningen i løpet av 2023I utgangspunktet skulle ePrivacy-forordningen gjelde fra tilsvarende tidspunkt som for vedtakelse av personvernforordningen (GDPR), den 25 mai 2018. Imidlertid ble det ikke enighet mellom EUs medlemsstater om et felles lovutkast og forhandlinger om ePrivacy-forordningen er fortsatt pågående.

I starten av 2021 ble Rådet for den europeiske union enige om et forhandlingsmandat for ePrivacy-forordningen. Enigheten baserte seg på tekstutkastet fra det portugisiske presidentskapet i Rådet, som var det fjortende utkastet i rekken. Saksbehandlingen gikk så videre til trilogiforhandlinger mellom Rådet, Kommisjonen og Parlamentet.

Det har imidlertid vært stille rundt forhandlingene siden 10 februar 2021, og mange har antatt at forhandlingene har blitt nedprioritert. Imidlertid skal det ifølge den uoffisielle ryktebørsen være en ny triologiforhandling førstkommende torsdag 31 mars 2022. Dersom Rådet, Kommisjonen og Parlamentet kommer til en enighet i løpet av 2022, vil ePrivacy-forordningen kunne bli vedtatt i 2023 med en overgangsperiode på to år.

Forordningen, som skal erstatte gjeldende kommunikasjonsdirektiv av 2002 (i senere tid kjent som EU Cookie Law), vil ha betydning for alle aktører som benytter Internet of Things, informasjonskapsler eller metadata om elektronisk kommunikasjon. Som lex specialis til GDPR skal ePrivacy-forordningen spesifisere og utfylle GDPR, da den gjelder for både fysiske og juridiske personer og omfatter dermed ikke kun behandling av personopplysninger slik som GDPR.

Se vår oppsummering av innholdet i forordningen her.

Oppdateringen av det eksisterende kommunikasjonsdirektivet har vært lenge etterlengtet for å imøtekomme nye teknologiske og markedsmessige utviklinger, slik som fremveksten av nettbaserte meldingstjenester (eksempelvis WhatsApp) og nye teknikker for å spore brukernes online oppførsel.

Vi venter i spenning på om vi får en uttalelse fra offisielle kilder om videre forhandlinger i løpet av de neste dagene.

Lignende saker

Flere nyheter