Stein A. Føyen er død

Publisert: 18. juli 2023

Vi fikk fredag 14. juli den triste meldingen om at Stein A. Føyen var død, 88 år gammel.

Stein var firmaets grunnlegger. Han startet opp advokatvirksomheten i 1969.  Den gang var det fokus på entrepriserett – et område hvor firmaet også i dag står sterkt. Som grunnlegger satte han naturlig nok sitt preg på driften og utviklingen av firmaet – en hjørnestein når viktige beslutninger skulle tas. Stein bygget opp firmaet fra et enkeltmannsforetak til et at de sterkest voksende advokatfirmaene gjennom åttitallet med sterk internasjonal forankring.

Stein var visjonær og kreativ og så på det å drive advokatvirksomhet på en helt annen måte enn hva som var vanlig på 80-tallet. Han ledet firmaet gjennom etablering av flere kontorer med partnere og direkte eierskap både innenlands og i utlandet. Kontorene i Sverige ble etablert i 1987 og bærer fortsatt hans navn, Foyen Advokatfirma. Samarbeidet med Sverige er fortsatt nært og godt.

Stein visste hvordan man bygget firma og var raus overfor ansatte og yngre partnere. Han delte villig av sine kunnskaper og ikke minst erfaringer. Hans store kontaktflate førte til mange henvendelser og han nølte ikke med å videreføre disse sakene  til yngre partnere og øvrige ressurser i firmaet. Dette så han på som firmaets klienter, ikke hans personlige, selv om det jo egentlig var det som var tilfelle. Han tok ikke æren dersom sakene ble utført på en tilfredsstillende måte. Den fikk vedkommende som fulgte opp saken. Stein trakk seg ut av firmaet i år 2000 – og gikk tilbake til å drive egen advokatvirksomhet.

Vi har mye å takke Stein for. En epoke er over. Vi lyser fred over Steins minne.

Lignende saker

Flere nyheter