Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Publisert: 30. august 2023

Som en del av arbeidet med Norgesmodellen tar regjeringen grep ved å innføre nye seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser. Dette gjelder særlig for renholdsbransjen samt bygge- og anleggsnæringen. Formålet er å bidra til at offentlige oppdragsgivere skal velge seriøse virksomheter til å utføre tjenester og bygge- og anleggsarbeider, og at de som arbeider i eller for disse virksomhetene har anstendige arbeidsforhold. Dette skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper vansker for både utnyttede arbeidstakere og ærlige selskaper som taper i konkurranse mot kriminelle aktører.

Forskriftsendringene er en del av arbeidet med Norgesmodellen og regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen.

Her er endringene som gjøres:

  • Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften: Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling
  • Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: Offentlig oppdragsgiver skal stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp
  • Endringer i byggherreforskriften: Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.

Regelverksendringene trer i kraft 1. januar 2024. Se her for endringene som gjøres i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Lignende saker

Flere nyheter