Toppsjef dømt til 1 år og 3 måneder i fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelse

Publisert: 28. september 2018

Flere selskaper har måttet tåle bøter for brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I 2016 ble strafferammen skjerpet til ett års fengsel, og til tre års fengsel ved særlig skjerpende omstendigheter.

Tidligere Veireno-sjef Johnny Enger er dømt til 1 år og 3 måneder ubetinget fengsel og foretaket til en bot på 4,5 millioner  kroner for overtredelse av overtidsbestemmelsene. Bruddene på bestemmelsene skal ha skjedd under søppelkaoset i Vestfold og Oslo fra 2015 til 2016.

Retten skriver blant annet at det er skjerpende at mye av overtiden ligger langt over tillatt grense, samt at renovasjonsbransjen har stort skadepotensial, og videre at Enger over tid systematisk og bevisst har latt ansatte begå grove og gjentatte brudd på sentrale bestemmelser som skal ivareta hensynet til ansattes liv og helse.

Arbeidslivsavdelingen i FT har lang erfaring med å arbeide med overtidsproblematikk i mange ulike konstellasjoner. Vi erfarer at mange arbeidsgivere ikke er kjent med fleksibiliteten arbeidsmiljøloven åpner for når det gjelder antall timer ansatte lovlig kan arbeide pr. dag og pr. uke, samt når på døgnet det kan arbeides. Dersom muligheten loven gir hadde blitt benyttet, ville mange brudd på loven vært unngått.

Vi møter krav om overtidsbetaling i mange konstellasjoner, ikke minst i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Når ansatte fremmer krav om overtidsbetaling 3 år tilbake i tid med tillegg av feriepenger, arbeidsgiveravgift og økt grunnlag for betaling av pensjonspremie, kan beløpene bli betydelige.

Lignende saker

Flere nyheter