Tre nye senioradvokater i Føyen

Publisert: 1. juli 2022

Vi har gleden av å meddele at Beatrice Ignacius, Marit Lund Stensvåg og Kjetil Wick Sætre fra 1. juli har blitt forfremmet til senioradvokater.

Beatrice er tilknyttet vår avdeling for IKT Media og hun er spesialisert innen immaterialrett, e-handel og markedsføring, IT-kontrakter, telekom og personvern. Hun bistår jevnlig nasjonale og internasjonale kunder med juridisk rådgivning og prosessoppdrag innen disse områdene.

Marit er tilknyttet vår entrepriseavdeling, og hun arbeider spesielt med entrepriserett, alminnelig kontraktsrett og offentlige anskaffelser. I tillegg har hun erfaring med forbrukerentreprisetvister, herunder opptrådt som prosessfullmektig i retten i saker etter bustadoppføringslova og håndverkertjenestelova

Kjetil er tilknyttet vår avdeling for IKT Media, og han har bred erfaring fra bistand til norske og internasjonale virksomheter innen IT, media, helse, varehandel og industri. Han jobber til daglig med problemstillinger tilknyttet digitalisering, personvern (GDPR) og andre regulatoriske forhold.

Lignende saker

Flere nyheter