Urimelig byrdefordeling i utbyggingsavtaler

Publisert: 7. desember 2018

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Bygg21 utarbeidet en rapport som kartlegger byggenæringens erfaring med dagens bruk av utbyggingsavtaler. Vår advokat, Jannike Nilsen, har vært en del av et oppnevnt advokatutvalg som har vurdert dagens rammer og forutsetninger for bruken av utbyggingsavtaler og gitt innspill til de forbedringsforslag Bygg21 fremmer i rapporten. Rapporten viser at byrdeforholdet mellom utbyggere og kommunene er skjevt og som regel til kommunenes fordel.

Les om saken på bygg.no!

Les rapporten!

Lignende saker

Flere nyheter