Utøvelse av kommunal forkjøpsrett med tilbakevirkende kraft

Publisert: 15. september 2020

Oslo tingrett har i kjennelse slått fast at Oslo kommune kan utøve forkjøpsrett til fem bygårder i Oslo med tilbakevirkende kraft.

Bygårdene, som er beliggende ved Solli Plass og ved Holbergs plass, ble kjøpt av Fredensborg AS i henholdsvis 2014 og 2016. Det er ubestridt at kommunen i henhold til gjeldende kommunale instrukser ikke ville ha utøvet forkjøpsrett på de aktuelle kjøpstidspunktene.

Fredensborg meldte imidlertid aldri fra om kjøpene til kommunen, og de kommunale instruksene for utøvelse av forkjøpsretten har i ettertid blitt endret. Ettersom forkjøpsretten aldri ble avklart på kjøpstidspunktene, har kommunen ifølge Oslo tingrett fremdeles forkjøpsretten i behold henholdsvis fire og seks år etter kjøpstidspunktene.

Kjennelsen understreker viktigheten av å melde fra om kjøp av leiegårder i Oslo, uavhengig av om kommunen i henhold til gjeldende instruks ikke vil utøve forkjøpsretten.

Kjennelsen fra Oslo tingrett er foreløpig ikke rettskraftig, og partene kan anke saken videre til lagmannsretten.

Dersom tingrettens kjennelse blir stående som rettskraftig, skal vederlaget for leiegårdene fastsettes i eget skjønn. Dersom retten kommer til at vederlaget skal fastsettes basert på de opprinnelige kjøpstidspunktene i henholdsvis 2014 og 2016, vil dette innebære at Tollefsen-konsernet går glipp av en verdiøkning estimert til om lag 70 millioner kroner i henhold til verdivurderinger som er innhentet av kommunen.

Lignende saker

Flere nyheter