Varslingsreglene oppdateres

Publisert: 12. april 2019

Regjeringen fremmet 5. april en lovproposisjon med forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. I proposisjonen følger regjeringen opp de aller fleste forslagene fra Varslingsutvalget.

Regjeringen foreslår blant annet å lovfeste innholdet i de tre sentrale begrepene i varslingsregelverket: «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse». Begrepene har vært kritisert for å være vanskelige å forstå, og at ordlyden gir grunnlag for usikkerhet, både for varslere og virksomhetene. Ved å lovfeste innholdet i disse begrepene, blir det enklere å forstå hvilke forhold varslingsreglene gjelder for, hvordan man skal gå frem ved varsling og hva som ligger i gjengjeldelsesforbudet.

I klargjøringen av begrepet «kritikkverdige forhold» foreslår regjeringen dessuten å avgrense varslingsreglene mot ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold; det vil si at varslingsreglene normalt sett ikke vil gjelde for personalkonflikter.

Vi i arbeidslivsavdelingen i Føyen Torkildsen har bistått våre kunder med et betydelig omfang av varslinger. Vi er positive til en slik lovfesting, og mener det vil forenkle prosessen for den som er ansvarlig for å gjennomgå og håndtere en varsling mottatt fra arbeidstaker. I tillegg bidrar lovfestingen til å klargjøre overfor arbeidstakerne hvorvidt det er grunnlag for å varsle i det enkelte tilfellet.

Proposisjonen kan leses i fulltekst her!

Lignende saker

Flere nyheter