Viktig å redusere konfliktnivået i anleggsbransjen

Publisert: 7. desember 2018

I «Samferdsel & Infrastruktur» skriver våre advokater Per Gustav Lilleaasen og Thomas Oskar Strømbom om at anleggsbransjen i større grad enn tidligere har fokus på alternative kontraktsmodeller for å redusere konfliktsnivået.

«Vi ser at de forskjelligste kontrakter taes i bruk, slik som totalentrepriser, samspillskontrakter (IPL-kontrakter mv.) og ulike OPS-modeller. Slike modeller endrer en del på risikoprofilen sett i forhold til tradisjonelle utførelsesentrepriser. Disse nye kontraktsmodellene tas blant annet i bruk for å forsøke å redusere konfliktnivået i bransjen, og det skal bli spennende å se hvilken innflytelse dette vil kunne ha nettopp for å nå den delen av formålet som handler om å redusere konfliktnivået. Som sagt er mange opptatt av dette, og det ville være å håpe at man kunne få dette til», sier de to.

Les hele artikkelen!

Lignende saker

Flere nyheter