FøyenFrokost 12. juni – Sluttoppgjør entrepriseforhold – nyttige tips til byggherrer og entreprenører

Seminar onsdag 12. juni kl. 08:30 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

Regler om sluttoppgjør finnes i alle de kjente NS-kontraktene i entrepriseforhold. Likevel opplever vi til stadighet at både byggherrer og entreprenører/underentreprenører snubler på oppløpssiden, som følge av manglende etterlevelse av de krav som standardene stiller til sluttoppstilling – og tilsvar til sluttoppgjør.

Det være seg oversittelse av viktige frister, krav utforming av sluttoppgjør, spesifikasjon og dokumentasjon av krav, samt innsigelser og motkrav. Trår man feil her, vil dette kunne få store økonomiske konsekvenser. Vårt mål med dette seminaret er å bidra til en større innsikt i standardens regler, og belyse de fallgruvene som kan oppstå.

Under seminaret vil vi blant annet se nærmere på:

  • Hvorfor har vi regler om sluttoppgjør?
  • Viktige frister
  • Innholdskravene til sluttoppstillingen
  • Krav til byggherrens tilsvar, innsigelser og motkrav
  • Praktiske problemstillinger og fallgruver

Foredragsholdere vil være senioradvokatene Marit Lund Stensvåg og Henrik Dahl fra Advokatfirmaet Føyen.

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen til enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: Onsdag 12. juni 2024 kl. 08:30 – 09:30
Sted: Dronning Eufemias gate 8