FøyenFrokost 12. mars – Hvordan rigge et program og/eller IT-prosjekt innledningsvis for å lykkes?

Seminar tirsdag 12. mars kl. 08:30 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

Hvordan utvikler leveransemetodikk og kontraktsmodeller seg i markedet, er det kommet nye modeller som øker sjansen for et vellykket prosjekt?

Markedet har over lang tid vært i utvikling og har gått fra mange store leveranseavtaler med resultatansvar, til smidige prosjekt hvor leverandørene leies inn på konsulentavtaler med avvikende ansvar.

Litt avhengig av hva scopet er, finnes den ideelle kontraktsmodellen? Er det nye leveransesmodeller på gang internasjonalt hvor vi kan hente inspirasjon? Hvordan bør en egentlig rigge et program/IT-prosjekt innledningsvis for å lykkes?

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: Tirsdag 12. mars 2024 kl. 08:30 – 09:30
Sted: Dronning Eufemias gate 8

Foredragsholdere vil være Lars F. Giske og Knut O. Fiane fra Advokatfirmaet Føyen, samt Jan-Erik Hunn fra Cameri.

Jan-Erik Hunn jobber som uavhengig ledelsesrådgiver i Cameri. Han har over 30 års erfaring som leder og konsulent. Han var fram til 2022 Senior Managing Director hos Accenture og har tjenestegjort som Market Unit Lead for Norden, med P&L-ansvar på tvers av alle industrier. Tidligere var han Operating Unit Lead med P&L-ansvar for Health and Public Service i Europa, Latin-Amerika, Afrika og Midtøsten. Han har også vært Global Human Services Industry Managing Director, da basert i Singapore-kontoret.

Knut O. Fiane jobber som advokat/partner i Advokatfirmaet Føyen innenfor fagområdet teknologi, digitalisering og telekom. Han har i over 20 år arbeidet med generell kontraktsrett, IKT-rett, IKT-avtaler og IKT-anskaffelser innenfor og mot større nasjonale og internasjonale organisasjoner. Gjennom dette arbeidet har han opparbeidet bred erfaring også med tilgrensende områder, som personvern, offentlige anskaffelser, corporate governance og compliance.

Lars F. Giske jobber som advokat/partner i Advokatfirmaet Føyen innenfor fagområdet teknologi, digitalisering og telekom. Han bistår klienter i forbindelse med IKT-prosjekter. Han har erfaring med anskaffelser, forhandlinger, bruk av standardavtaler og skreddersydde løsninger innen IKT- og mediesektoren. God teknisk og forretningsmessig forståelse gjør at Lars kan bistå sine klienter som sparringpartner når det gjelder strategiske muligheter og valg og med kvalitetssikring av avtaler på tvers av juridiske, tekniske og kommersielle hensyn.