FøyenFrokost 8. november – Bruk av AI i bedriften

Seminar onsdag 8. november kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8

Er du usikker på hvorledes du kan ta i bruk AI som arbeidsverktøy i virksomheten og kontrollere risikoen som oppstår?

Vi gir deg praktiske råd og vegledning om hva som er viktig å huske på slik at du kan gjøre bruk av det fantastiske verktøyet som dette egentlig er og kan bli. Vi kan imidlertid ikke underslå farene ved bruken og vil derfor også påpeke de rammevilkår som vil gjelde.

Under seminaret vil vi blant annet snakke om:

•  Regulering av AI i dag og fremover – en oversikt
•  Bruk av AI som arbeidsverktøy
•  AI i bruk i markedsføringen
•  Opphavsrett ved bruk av AI

Våre foredragsholdere, Vebjørn Søndersrød, Beatrice Ignacius, Camilla Gjersem og Jostein Ramse arbeider daglig med de problemstillinger som bruken av AI i bedriftene reiser og de personvernutfordringene som bruken kan innebære. Vi kommer muligens også inn på bruken av Microsoft Co-Pilot som lanseres i disse dager.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering og mingling fra kl. 08:00.

Tid: Onsdag 8. november 2023 kl. 08:30 – 09:45
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8