Føyens eiendomsfrokost 19. oktober

Seminar onsdag 19. oktober kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Leieavtaler for bygg og lokaler under oppføring.

Det inngås mange leieavtaler for bygg og lokaler som fortsatt er på tegnebrettet, alt fra prosjekter hvor tomten på avtaletidspunktet ikke er regulert og fradelt til omfattende ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg eller lokaler. I slike leieavtaler er det nødvendig med noen særskilte reguleringer i forhold til en vanlig leieavtale. I tillegg er det flere forhold partene må passe på.

Dette seminaret gir en innføring i standard leieavtale for bygg under oppføring/rehabilitering. Vi vil også peke på vanlige problemstillinger i slike prosjekter. I tillegg til å gi en grunnleggende forståelse av standardavtalen, vil vi ved gjennomgangen konkret fremheve forhold som det er viktig at partene har fokus på som eksempelvis:

– De viktigste forskjellene fra en vanlig leieavtale
– Utleiers og leietakers endringsrett
– Endringsmekanismen
– Hvordan håndtere kostnader knyttet til leietakers endringer
– Fremdriftskonsekvenser
– Dagmulkt
– Grensesnittet mellom utleiers og leietakers arbeider

Foredragsholdere vil være Paal-Christian Hansen og Jacob Solheim, begge partnere i Eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet Føyen AS.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: onsdag 19. oktober kl. 08:30 – 09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.