FøyenFrokost 12. oktober – Hvordan drive markedsføring i tråd med personopplysnings- og markedsføringsloven?

Seminar torsdag 12. oktober kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8

Alle bedrifter reklamerer for sine produkter og tjenester. Digitale kommunikasjonsformer som e-post, SMS og sosiale medier er både rimelige og effektive markedsføringskanaler, men de reiser problemstillinger knyttet til personvern og markedsføringsloven. Med nye og forhøyede bøtesatser er konsekvensene av å trå feil blitt større. Hvordan kan man ta i bruk disse markedsføringskanalene, samtidig som man overholder regelverket for markedsføring og personvern? Vi forklarer hvordan begge regelverk henger sammen og stiller krav til markedsføringen.

Under seminaret vil vi særlig ta for oss følgende temaer:

  • Markedsføringslovens krav
  • Personvernlovgivningens krav
  • Hva er en markedsføringshenvendelse?
  • Markedsføring på e-post og SMS – samtykke eller eksisterende kundeforhold?
  • Kundelistematching
  • «Tvangssamtykke»
  • Markedsføring på sosiale medier som for eksempel Facebook
  • Nye bøtesatser for brudd på markedsføringsloven

Foredragsholdere vil være senioradvokat Beatrice Ignacius og partner Vebjørn Søndersrød fra Advokatfirmaet Føyen.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: Torsdag 12. oktober kl. 08:30 – 10:00
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Lenke til seminaret sendes ut på e-post.