Seminar 11. april – Praktisk etterlevelse og oppfølging av nye klima- og miljøbestemmelser

Seminar torsdag 11. april kl. 14:00 Dronning Eufemias Gate 8
0191 Oslo

Nye regler om klima og miljø i offentlige anskaffelser har trådt i kraft. Reglene stiller skjerpede krav til både innkjøpere og leverandører, både i forberedelsene, gjennomføring og oppfølging av kontraktene som inngås. Dette skaper nye behov og utfordringer. Advokatfirmaet Føyen og Ignite inviterer alle som jobber med innkjøp, både innkjøpere og leverandører, til seminar om den praktiske etterlevelsen og oppfølging av reglene.

Seminaret vil ta for seg praktiske innfallsvinkler til hvordan stille gode klima- og miljøkrav, hvordan levere på kravene og den etterfølgende oppfølgingen av kravene, fra både et innkjøper- og leverandørperspektiv. Med på laget har vi fått DFØ, Oslobygg, Veidekke og Mester Grønn, som vil snakke om sine erfaringer og perspektiver i arbeidet med miljø.

I hovedtrekk vil seminaret ta for seg følgende temaer:

  • Fra innkjøper- og leverandørperspektivet: Tanker rundt regelen om minimum 30 % vekting i offentlige anskaffelser, hvordan har man forberedt seg til innføring av regelen, hvordan følge opp avtalene og måle etterlevelse på en effektiv og hensiktsmessig måte, samt tanker om fremtidig utvikling på området.
  • Advokatfirmaet Føyen: Redegjørelse for regelverket, skjæringspunktet mellom innkjøper- og leverandørperspektivet, og hvordan man i praksis kan utforme krav i tråd med regelverket som er egnet til oppfølging og etterlevelse.
  • Ignite: Nærmere om hvordan verktøystøtte kan bidra til å forenkle etterlevelse og oppfølging av leverandørene og avtalene, samt hvordan bruk av verktøy kan hjelpe leverandørene i prosessen.

Vi ønsker velkommen fra kl. 13:30 og starter seminaret kl. 14:00. Fra kl. 17:00 inviterer vi til mingling og lett matservering.

 

PÅMELDING HER

 

Tid: Torsdag 11. april 2024 kl. 14:00 – 17:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8

 

Program


Velkommen og introduksjon
v/Knut Fiane, Styreleder i Advokatfirmaet Føyen.

Hvordan forholde seg til ny regel om 30 % vekting av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser? v/Sarah Fossen Sinnathamby, Seniorrådgiver divisjon for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Vi må, vi vil, men får vi det til? v/Kristin Ødegården Eliassen, Avdelingsleder innkjøp, Oslobygg.

Regelverket i skjæringspunktet mellom innkjøper og leverandør v/Vera Hovelsen, Advokat og partner, m.fl. Advokatfirmaet Føyen.

Mester Grønn sin erfaring med å benytte miljø som tildelingskriterium og tanker om hvordan dette bør følges opp i kontrakten v/Monica Neve, Leder Kundesenter og Rita Bondeson Børke, HR Direktør, Mester Grønn.

Sett CO2 i konkurranse v/Catharina Bjerke, Direktør for bærekraft og samfunnspolitikk og Eyvind A. G Zetterberg, Innkjøpsleder forretningsutvikling og analyse, Veidekke.

Digitale verktøy som katalysator for bærekraftige innkjøp v/Sigbjørn Nome, CEO & Co-Founder, Ignite.