Seminar 22. august – Miljø- og klimakrav i IT-anskaffelser

Seminar torsdag 22. august kl. 14:00 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

Det stilles stadig større krav til å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Men hvordan sikre bærekraft i IT-anskaffelser?

IKT Norge og Føyen har invitert representanter fra innkjøper- og leverandørkjeden, som vil snakke om rettslige og praktiske utfordringer og muligheter ved å stille gode krav knyttet til miljø og klima ved anskaffelser av blant annet skytjenester, software, SaaS og utstyr.

Seminaret etterfølges av enkel servering og mulighet til å fortsette diskusjonen med innledere og andre deltakere.

Program:

  • «Miljøkrav i klientløsningsanskaffelse» v/anskaffelsessjef Heidi E. Rygg i Bærum kommune: Bærum kommune forteller om sin nylige gjennomførte anskaffelse av klientløsning, hvor miljø-perspektivet var et viktig strategisk element i avtalen. Kommunen vil fortelle om hvordan de planla anskaffelsen i lys av miljøfokuset, hvilke utfordringer de møtte, bakgrunnen for valgene som ble tatt og hvordan dette ble fulgt opp i konkurransegjennomføringen, samt hvordan responsen var fra markedet.
  • «Utfordringer med å stille miljø- og klimakrav til skytjenester» v/Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ): DFØ v/Markedsplassen for skytjenester vil diskutere mulige typer krav ved anskaffelser av skytjenester (IaaS, PaaS og SaaS), samt fordeler, ulemper og utfordringer med ulike type krav.

Programmet oppdateres senere.

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering og mingling fra kl. 13:30.

Dato: Torsdag 22. august 2024
Tid: Kl. 14:00 – 17:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8
Deltakelse: Fysisk

Servering av tapas fra klokken 17:00.