Føyens eiendomsfrokost 3. februar

Webinar torsdag 3. februar kl. 09:00 Advokatfirmaet Føyen
Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Når er bindende avtale ingått? Vi ser stadig eksempler på at også profesjonelle parter er uenige om hvorvidt det er inngått en rettslig bindende avtale. I norsk avtalerett er det avtalefrihet og det gjelder ingen formkrav.

NÅR ER BINDENDE AVTALE INNGÅTT?

Vi ser stadig eksempler på at også profesjonelle parter er uenige om hvorvidt det er inngått en rettslig bindende avtale. I norsk avtalerett er det avtalefrihet og det gjelder ingen formkrav. Dette gjør at det i noen tilfeller kan være vanskelig å skille mellom uforpliktende forhandlinger og avtalebinding. Det kan også være uklart hvem som kan binde partene i konkrete avtaler. Under frokostseminaret vil vi gi praktiske råd og veiledning for hva som skal til for at bindende avtale anses å foreligge, hvordan man bør innrette seg og hvordan forbehold bør brukes.

Foredragsholdere er partner Jacob Solheim og advokatfullmektig Nikolai Fjågesund, begge tilknyttet Føyens eiendomsavdeling.

Tidspunkt: Torsdag 3. februar kl. 09.00 – 10.00

MELD DEG PÅ HER

Dette seminaret holdes på Teams og du vil få tilsendt link i forkant av arrangementet.

Hold av datoen for kommende eiendomsfrokoster:
17. februar: Aksjonæravtaler i utviklingsprosjekter
17. mars: Utbyggingsavtaler – mer enn bare rekkefølgekrav
7. april: Moms i utviklingsprosjekter
19. mai: Servitutter i utviklingsprosjekter
9. juni: Tomtekjøp og opsjonsavtaler – hvordan sikre verdiene?