Arbeidsliv

Arbeidsretten er et omfattende og komplekst felt, som de fleste av oss kommer i kontakt med i løpet av et arbeidsliv. Beslutninger innen alt fra arbeidsmiljø, pensjon og nedbemanning kan få store økonomiske og menneskelige konsekvenser for både virksomheten og ansatte. Å få gode råd i tide bidrar til både å spare ressurser og skape bedre prosesser. Med vår faglige kompetanse, erfaring og forståelse for problemstillingene innen feltet, kan vi raskt bidra med veloverveide anbefalinger og sørge for de beste løsningene for hele virksomheten. Arbeidslivsavdelingen er høyt rangert i de internasjonale advokatkåringene Legal 500 og Chambers Europe både på avdelings- og individnivå.

“They are always responsive and show real commitment for the client.” – (Chambers, 2023)

Aktuelt

Vis mer