Compliance, ESG og bærekraft

Compliance i bred forstand omfatter blant annet ESG (”Environmental, Social, and Governance” eller miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold), HMS (Helse, miljø og sikkerhet), Code of conducts eller etiske retningslinjer, UN Global Compact og åpenhetsloven. Fagområdet er stadig viktigere i en verden der det stilles komplekse, regulatoriske krav til forretningsdrift og selskapsstyring. Forretningspartnere stiller i økende grad krav til hverandre. I Føyen er vi opptatt av den viktige rollen som virksomhetenes compliance-arbeid spiller i samfunnet. Vi gir råd for å sikre en etterlevelse av lovgivning og kontraktsforpliktelser, som bygger tillit, ivaretar omdømme og reduserer risiko for potensielle juridiske konsekvenser. Virksomheter må håndtere omfattende krav til ansvarlighet i driften. I stadig større grad kreves det at virksomheter kjenner til og rapporterer om hvilken påvirkning den har på blant annet HMS, menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø- og klima. Godt compliance-arbeid forutsetter en helhetlig tilnærming, som tar hensyn til disse sentrale aspektene av virksomhetens samfunnsansvar. Med vår omfattende erfaring og forretningsfokus gir vi råd om compliance som gir merverdi utover å bare etterleve reglene. Vi har også erfaring med å utvikle skreddersydde compliance-løsninger. Vi kan dermed hjelpe kundene til å gjennomføre tilpassede risikovurderinger til virksomheten, som effektivt identifiserer risiko. Compliance handler ikke bare om å oppfylle kravene på papiret, men om å integrere beste praksis i virksomhetens daglige drift. Virksomheter som handler i samsvar med gjeldende regelverk har ikke bare juridisk trygghet, men også strategiske fordeler. Gjennom å minimere risiko og frigjøre ressurser kan bedriften fokusere på kjernevirksomheten og sine strategisk mål. Vår fagkunnskap og forretningsforståelse gjør oss til en dedikert og pålitelig partner. Vi hjelper våre kunder med å oppfylle dagens krav, og forbereder dem på fremtidige utfordringer og muligheter innen compliance-området.