Personvern og cybersikkerhet

Personvern omfatter den enkeltes rett til privatliv og retten til beskyttelse av personopplysninger. I en digitalisert verden behandler alle virksomheter personopplysninger, og regelverket på området er like vidtfavnende som det er komplisert. Alle virksomheter, liten som stor, er berørt og må innrette sin virksomhet i forhold til regelverket, og vi vet hvordan. Personvernregelverket blir dessuten svært vanskelig tilgjengelig fordi det pågår en løpende utvikling i rettspraksis og praksis fra europeiske og nasjonale tilsynsmyndigheter.

Aktuelt

Vis mer