Annabel Gåsvand

Advokatfullmektig

Annabel er tilknyttet avdelingen for entreprise i Føyen, og jobber bredt innenfor fagområdene som avdelingen dekker. Annabel er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen hvor hun skrev masteravhandling med tema «Foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav mot rådgiver i entrepriseprosjekter».

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2022Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2022Utveksling, Luiss Guido Carli University