Hans-Jørgen Arvesen

Partner

Hans-Jørgen jobber med entrepriserettslige problemstillinger i forbindelse med anskaffelser og leveranser i bygg- og anleggsprosjekter. Mye av hans bistand skjer i forbindelse med forhandling, tilrettelegging, inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder ivaretakelse av krav, frister og varsling. Han har også lang erfaring med  sluttoppgjørsdiskusjoner og tvisteløsning knyttet til entrepriser. Hans-Jørgen bistår også bedrifter innen bergindustri særlig knyttet til kontraktsrettslige problemstillinger, forhandlinger om rettighetserverv mm.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
1985Cand. jur., Universitetet i Oslo