Heikki Giverholt

Assosiert partner

Heikki jobber med entrepriserettslige problemstillinger knyttet til kontraktsinngåelse, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han har lang erfaring med prosedyreoppdrag for de alminnelige domstolene og voldgiftsdomstolene. De senere årene har han jobbet mye med offentlig privat samarbeid (OPS) for norske og utenlandske oppdragsgivere.
Heikki har møterett for Høyesterett.

Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2004Møterett for Høyesterett
1978Cand.jur., Universitet i Oslo