Johan Henrik Vister

Advokat

Johan Henrik jobber med entrepriserett, selskapsrett, bedriftserverv. Som en del av sin praksis bistår han både offentlige og private byggherrer og entreprenørbedrifter i alle ledd fra inngåelse til oppfølging og gjennomføring av kontrakter. Johan Henrik har også lang prosedyreerfaring, særlig innen fast eiendom og entreprisetvister. Han benyttes også mye som foredragsholder blant annet ved Juristenes utdanningssenter (JUS). Han har også erfaring som voldgiftsdommer i entreprise.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
1986Cand.jur., Universitetet i Oslo