Karl Marthinussen

Advokat

Karl arbeider med tvisteløsning i forbindelse med konflikter knyttet til bygg og anlegg, herunder prosedyre for domstolene og voldgiftsretter. Karl har også oppdrag som voldgiftsdommer. Han er mye benyttet som foredragsholder. Karl er medforfatter til kommentarutgavene til NS 8405, 8406 og 8407 og boken «På rett grunn».

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
1976Advokatbevilling
1974Cand.jur., Universitetet i Bergen