Therese Mørch

Senioradvokat

Therese er tilknyttet avdelingen for entreprise, og arbeider primært med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hun har bred erfaring med entrepriserettslig bistand i alle faser, fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag til større sluttoppgjørstvister for domstolene. Hun har bistått en rekke ulike aktører, både private og offentlige oppdragsgivere, hovedentreprenører, underentreprenører og rådgivere. Therese har også omfattende erfaring med generell kontraktsrett, herunder kontraktsutforming og kontraktsoppfølging, i tillegg til prosedyre innen ulike rettsområder.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2014Bygge- og entrepriserett, Universitetet i Oslo
2013Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2012Postgraduate Certificate in International Finance Law, Queen Mary University of London