Publisert: 14. mars 2016 Skrevet av: Senioradvokat Kirill Miazine og advokatfullmektig Jarle Langeland

Økokrims domenebeslag

Denne artikkelen ble publisert i Dagens Næringsliv 14.mars 2016. PDF versjon her: Økokrims domenebeslag

8. mars kom meldingen om at Økokrim har tatt beslag i domenet popcorn-time.no, og at de mistenker at domenet benyttes til «straffbar medvirkning» til brudd på åndsverkloven paragraf 2.

Bakgrunnen for mistanken om medvirkning er at domenet «bidrar til tilgjengeliggjøring av opphavskrenkende innhold ved å lenke til andre domener hvor nødvendig programvare kan lastes ned», og at det på domenet tilbys «informasjon, brukerveiledninger og nyhetsoppdateringer».

Økokrim tar altså over et domenenavn, fordi domenenavnet brukes til en side som lenker til andre sider hvor man kan laste ned programvare som i seg selv ikke er ulovlig, og fordi nettsiden har informasjon om denne programvaren.

Vi mener Økokrim her strekker medvirkningsbegrepet meget langt, og med en begrunnelse som på sikt kan svekke ytringsfriheten.

Er det snakk om straffbar medvirkning? Medvirkning til straffbar handling kan bestå av fysisk eller psykisk medvirkning. Fysisk medvirkning er handlinger som på en eller annen måte bidrar til den faktiske utførelsen av en straffbar handling. Et banalt eksempel er å forsyne en bankraner med våpenet som benyttes under ugjerningen.

Nettstedet bak domenet popcorn-time.no inneholder blant annet lenker til andre nettsider der man kan laste ned ulike programmer med navnet Popcorn-time.

Fellestrekket til disse programmene er at de gjør søk og strømming av videofiler distribuert via torrent-teknologi, meget enkelt. Dette er videofiler som ligger spredt rundt på servere og personlige datamaskiner på internett, og som i mange tilfeller blir tilgjengeliggjort i strid med opphavspersonenes enerett, i henhold til åndsverkloven paragraf 2. Torrent-teknologien benyttes i stor utstrekning til å dele innhold som ikke er i strid med opphavsretten. Dersom medvirkningen i dette tilfellet er av «fysisk» art, er det dermed tale om å bidra til ulovlig fildeling gjennom å lenke til nettsider som gir mulighet til å laste ned et program som kan benyttes til å krenke noens opphavsrett. Problemet med dette er at det finnes et uendelig antall programmer som kan benyttes til å krenke opphavsretten eller annen lovgivning. Dette gjør ikke at programmene er forbudt, men at brukerne av programmene må bruke hodet.

Dette bringer oss over på den andre muligheten, såkalt psykisk medvirkning. Her er vurderingen om den potensielle medvirkeren har styrket lovbryterens motivasjon for å utføre den straffbare handlingen. Slik vi leser Økokrims pressemelding anser de at dette har funnet sted ved at det på nettstedet «tilbys informasjon, brukerveiledninger og nyhetsoppdateringer», antagelig knyttet til programvarene som betegnes Popcorn-time. På den aktuelle nettsiden sto det med fet skrift en advarsel, om at bruk av Popcorn Time og lignende kan være ulovlig, siden mye av innholdet er opphavsrettslig beskyttet.

Beslag av domener på bakgrunn av at de inneholder informasjon eller linker til informasjon, er et inngrep i ytrings- og informasjonsfriheten, siden beslaget gjør det vesentlig vanskeligere å gjøre seg kjent med informasjonen.

Et slikt inngrep kan i mange tilfeller være berettiget, for eksempel der selve informasjonen oppfordrer til vold eller andre alvorlige straffbare handlinger. I dette tilfellet har man imidlertid beslaglagt et domene delvis på bakgrunn av at det tilbyr informasjon om og brukerveiledninger for en programvare som kan benyttes til lovlige og ulovlige handlinger.

Vi frykter at den samme argumentasjonen kan brukes for eksempel til å slå ned på Tor-nettverket, som i tillegg til å ha uvurderlig verdi for blant annet demokratiforkjempere og journalister, også benyttes til å dele straffbart innhold.

Dersom man beslaglegger domener på grunn av at de linker til og informerer om et verktøy, som det til og med advares mot at kan brukes på ulovlig måte, er veien kort til en situasjon der man må tenke seg svært godt om før man publiserer noe som helst på nettet.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.