Kom i gang med åpenhetsloven

Oppfyller virksomheten to av følgende tre vilkår omfattes den av åpenhetsloven: 70 millioner i årlig omsetning, mer enn 50 årsverk eller en balansesum på 35 millioner? Loven pålegger virksomheter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Publisert: 27. februar 2024

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virkomsomheter skal blant annet:

 • Forankre arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet
 • Årlig rapportere om arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Imøtekomme allmenhetens krav om informasjon om arbeidet virksomheten gjør
 • Beskrive tiltak som gjøres for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser
 • Følge opp gjennomføring av tiltak, samt resultater av tiltak
 • Ha et system for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak

Føyen tilbyr en oppstartspakke som inkluderer flere maler som er nyttige for oppfyllelse av åpenhetslovens krav. I denne pakken inngår også et oppstartsmøte for å hjelpe din bedrift med å komme i gang med arbeidet.

Startpakken består av:

 • Virksomhetens rutine for forankring av arbeidet med åpenhetsloven
 • Rapport
 • Rutine for behandling av krav om informasjon
 • Mulige kontraktsklausuler
 • Spørsmålsskjema til leverandører og forretningspartnere
 • Leverandørerklæring

Pris er kr 35.000,- ekskl. mva.

Ta gjerne kontakt med Preben H. Mo eller Astrid B. Dovland for mer informasjon om startpakken.

Lignende saker

Flere nyheter