Astrid Breistein Dovland

Advokatfullmektig

Astrid er tilknyttet avdelingen for eiendom i Føyen, og jobber bredt innenfor fagområdene som avdelingen dekker. Astrid er utdannet jurist fra Universitet i Bergen våren 2022, hvor hun skrev masteravhandling om “hvilke rettslige skranker som begrenser kommunens kompetanse til å sette rekkefølgevilkår”.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2022Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen