Arbeidslivsavdelingens 2019 – kort oppsummert

Publisert: 18. desember 2019

Året 2019 har vært et spennende arbeidsår ved arbeidslivsavdelingen i Føyen Torkildsen. Vi har i vårt nyhetsbrev orientert om og reflektert rundt lovendringer, avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsretten, samt de arbeidsrettslige problemstillingene som våre klienter møter på.

Ulike problemstillinger knyttet til bemanningsreduksjoner har vært i vinden både i Høyesterett og blant Føyen Torkildsens klienter. Den såkalte Skanska-dommen og Telenor-dommen har lagt nye føringer for ansiennitetsprinsippets betydning i nedbemanningssaker. I tillegg ga Skanska-dommen et klart signal om viktigheten av at arbeidsgivers foretar forsvarlige og etterprøvbare vurderinger gjennom god dokumentasjon. Mye tyder på at kravet til gode nedbemanningsprosesser også vil være en gjenganger i 2020.

Våren 2019 vedtok Stortinget endringer i varslingsreglene som trer i kraft fra 1. januar 2020. Arbeidslivsavdelingen har følgelig bistått med å gjøre endringer i interne varslingsrutiner i tråd med dette. Arbeidslivsavdelingen har også bistått i flere saker knyttet til arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykdom. I tillegg har høstens medieoppslag om norske kommuners gjentatte brudd på arbeidstidsbestemmelsene ført til et økt fokus på gode arbeidstidsordninger.

Med bakgrunn i de erfaringene vi har gjort oss i løpet av 2019 og våre spådommer for 2020, tar vi gjensyn med disse temaene i vår seminarrekke for 2020. Vi vil også dele våre erfaringer knyttet til styringsretten og bruken av kontrolltiltak overfor arbeidstakere. Oversikt over planlagt seminarrekke for 2020 vil vi opplyse om på nyåret.

Vi takker for året som har vært og ser frem til et hyggelig gjensyn i 2020.

I tillegg vil vi benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Lignende saker

Flere nyheter