Ragnhild Louisa Loen Rafto

Advokat

Ragnhild er tilknyttet arbeidslivsavdelingen. Hun arbeider med alle områder innenfor arbeidsretten blant annet oppsigelse, endringsprosesser, ansettelsesavtaler og arbeidstid.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2018Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017Utveksling, University of Lucerene