Arbeidslivseminarer 2020

Publisert: 23. desember 2019

På bakgrunn av erfaringer gjort fra 2019 og nyheter som er varslet at kommer i 2020 har arbeidslivsavdelingen hos Føyen Torkildsen satt sammen en seminarrekke for å gi en innføring i sentrale arbeidsrettslige temaer som vi mener vil være relevante også i 2019. Vi ønsker velkommen til diskusjon og debatt om hyperaktuelle arbeidsrettslige temaer!

Arbeidstid – en pest og en plage? – torsdag 23.04.2020

  • Muligheter, feller og konsekvenser

Advokat Lars Skotvedt og advokatfullmektig Andreas Hovland tar for seg arbeidstidsbestemmelsenes rom for fleksibilitet. Hvilke bestemmelser er det særlig viktig å ha et bevisst forhold til? Hva er konsekvensen dersom Arbeidstilsynet eller politiet kommer på døren?

Når arbeidstaker blir utsatt for ledelse – torsdag 27.08.2020

  • Hva kan arbeidsgiver bestemme?

Advokatene Preben H. Mo og Marianne Klausen redegjør for viktige prinsipper om arbeidsgivers styringsrett. Dette er et praktisk rettet seminar om hvordan styringsretten kan brukes aktivt for å få ansatte til å prestere best mulig.

Er arbeidstaker illojal eller utro i tjenesten? – torsdag 08.10.2020

  • Hva kan arbeidsgiver gjøre?

Advokatene Lars Skotvedt og Marianne Klausen går gjennom de ulike verktøyene arbeidsgiver har til rådighet når en ansatt gjør seg skyldig i kundenapping, tyveri, bedrageri eller annen illojal opptreden. Hva er viktig å tenke på før tiltak iverksettes?

Nedbemanning – Hvem forsvinner og hvem blir? – torsdag 19.11.2020

  • Mange virksomheter har gått på «smeller» i Høyesterett de siste par årene

Advokat Preben H. Mo og advokatfullmektig Andreas Hovland ser på utvelgelseskretser og -kriterier i lys av de siste dommene fra Høyesterett. Det blir fokus på den praktiske gjennomføringen av gode utvelgelsesprosesser.

Lignende saker

Flere nyheter