Lars E. Skotvedt

Advokat

Lars bistår som juridisk rådgiver i ulike omstillingsprosesser og har ledet utarbeidelsen av verktøy for blant annet gjennomføring og dokumentasjon av prosessenes kritiske deler. Lars bistår også med rådgivning til arbeidstakere i forbindelse med forhandlinger, saksforberedelse og rettslig behandling av saker innenfor det arbeidsrettslige felt. Han har bistått i mange saker som ligger i grenseland mellom arbeidsrettslige og strafferettslige problemstillinger. Lars har møterett for Høyesterett.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
Rangeringer
2015Møterett for Høyesterett
1980Cand.jur., Universitetet i Oslo

“He is a lawyer whose judgement I can trust, especially in situations where I might myself not see the specific implications of a matter.” – Chambers, 2022.