Eiendomsåret 2023

Publisert: 15. desember 2023

Et år med både opp- og (en god del) nedturer i eiendomsmarkedet nærmer seg slutten. Det er krevende økonomiske tider, med stigende rente og inflasjon, lav kronekurs og geopolitikk som noe av årsaken. Lang reguleringstid – særlig i Oslo – kombinert med usikkerhet og utfordringer i transaksjonsmarkedet, har medført at mange har måttet tenke utenfor boksen. Men, det er ikke bare dårlig nytt i bransjen. Vi har fått ytterligere rettslige avklaringer, nye standarder, det skal bli enklere å tilby nye boligmodeller og det har vært økt fokus på bærekraft og miljø.

Eiendomsavdelingen oppsummerer noen av de viktige sakene fra året som har gått:

 • Økt fokus på bærekraft og miljø:
  • Lov om bærekraftig finans, som gjennomfører taksonomiforordningen i norsk rett, trådte ikraft 1. januar 2023.
  • Forslag til regler om sirkulær økonomi har vært på høring.
  • Krav om solkraft. Føyen bistår Norsk Eiendom i arbeidet med ny standard for etablering av solcelleanlegg på eiendommen.

 • Departementets reviderte forslag til regler om grunneierfinansiering (områdemodellen) har vært på høring.
 • Det skal bli enklere å tilby leie til eie- og deleiemodeller, og forslag til endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven har derfor vært på høring.
 • Historisk enighet om krav til kjønnsbalanse i styrer i norske selskaper.

 • Høyesterett har gitt uttalelser om blant annet:
  • Hvem som kan gjøre gjeldende en strøksservitutt.
  • Hvem som har innløsningsrett i fremfesteforhold.
  • Omfanget av innløsningsretten.
 • Stortinget har vedtatt midlertidig unntaksregel fra husleielovens krav til minstetid.
 • Norsk Standard har lansert ny standard byggblankett for utbyggingavtaler.
 • Husleielovutvalget, bistått av Føyen, utreder problemstillinger knyttet til husleieloven.
 • Regjeringen har utsatt «monsterskatten» på privat konsum i selskaper til 2025.
 • Regjeringen har varslet at de jobber videre med forbud mot negative servitutter i dagligvarebransjen.

Eiendomsavdelingen følger utviklingen tett, og er klare for et nytt og spennende 2024. Vi planlegger flere frokostseminarer, blant annet om den nye standarden for utbyggingsavtaler.

Lignende saker

Flere nyheter