Anette Thunes

Partner

Anette har lang erfaring innen næringseiendom og fast eiendoms rettsforhold. Hun arbeider hovedsakelig med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og husleie. Anette bistår også med rådgivning knyttet til generell eiendomsrett herunder tomtefeste, forvaltning, eierseksjonssameier, samt andre spørsmål innen fast eiendoms rettsforhold.

Videre har Anette betydelig erfaring innen generell kontraktsrett, herunder kontraktsutforming, standardisering av kontrakter, kontraktsoppfølgning, og avvikling. Hun har bred erfaring innen tvisteløsning og prosedyre.

Anette holder jevnlig kurs for klienter og bransjeorganisasjoner innenfor ovennevnte temaer.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2008Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen