Endringer i permitteringsregelverket fra 1. januar 2019

Publisert: 17. januar 2019

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket.

Endringene gjelder;

  • antall dager arbeidsgiver må betale lønn etter at permitteringen er iverksatt (arbeidsgiverperioden), og
  • hvor lenge arbeidstakeren kan permitteres før arbeidsgivers lønnsplikt igjen inntrer og retten til dagpenger bortfaller.

Arbeidsgiverperioden

Permittering er midlertidig opphør av et arbeidsforhold, med rett og plikt til å begynne å arbeide igjen når permitteringsperioden er over.

Arbeidsgiver plikter imidlertid å betale lønn et bestemt antall dager i starten av permitteringsperioden (arbeidsgiverperioden). Fra 1. januar 2019 har arbeidsgiverperioden økt fra 10 til 15 arbeidsdager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd.

Tidligere gjeninntrådte arbeidsgivers lønnsplikt etter 30 uker. Lovendringene innebærer at denne «arbeidsgiverperiode II» bortfaller.

Permitteringens lengde

Hovedregelen er at arbeidsgiveren, ved utløp av arbeidsperioden, kan permittere uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd (fritaksperioden).

Arbeidstakerne kan i fritaksperioden søke om dagpenger fra NAV. Arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer etter utløpet av fritaksperioden.

Permitteringslønnsloven åpner for at fritaksperioden kan forlenges ved forskrift.

Det er også gjort endringer i Forskrift om lønnsplikt under permitteringer (FOR-2016-06-21-764) med virkning fra 1. januar 2019. Endringen innebærer at arbeidsgivers fritaksperiode er redusert fra 49 til 26 uker.

Lignende saker

Flere nyheter